Loopbaancoaching

De 5 stappen van Natuurtalent op weg naar een baan die bij jouw motivatie past

Bij Natuurtalent kun je je coachingstraject helemaal op maat samenstellen, afhankelijk van jouw vraag en behoefte. Elk coachingstraject start met een duidelijke doelstelling en een plan van aanpak. Een persoonlijk actieplan aan het eind van elk traject zorgt ervoor dat je ook na de coaching handvaten hebt om mee aan de slag te gaan.

Coaching kan online en live in Middelburg. 

Door mijn stijl van coachen (to-the-point, actie-en resultaatgericht, met oog en oor voor mensen) bereik ik dat je aan de slag gaat, keuzes maakt en concrete acties in gang zet. Van de uitgevoerde coachingstrajecten door Natuurtalent geeft 95% van de mensen aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de opgedane inzichten en resultaten van de coaching.

Kortom: mijn coaching biedt inzicht, overzicht en uitzicht!

* De tarieven zijn voor particulieren en zijn inclusief BTW. Coachingstarieven voor organisaties zijn € 100 per uur excl, BTW. Neem voor een traject op maat voor uw medewerker contact op voor de mogelijkheden.  

Krijg ik coaching vergoed?

CAO

In veel collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) is een coachings- of opleidingsbudget opgenomen. Je hebt dan recht op een bedrag dat je – na overleg met je werkgever of leidinggevende – kunt besteden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Het loont dus om de CAO van je branche uit te pluizen. 

O&O

Daarnaast hebben veel branches Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen die financieel bijdragen aan de scholing van werknemers in die branche. Vaak valt ook loopbaancoaching hieronder. Je werkgever kan daarvoor een aanvraag indienen. 

Ambtenaren hebben soortgelijke geldpotjes: de Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfondsen. Zo is er voor rijksambtenaren bijvoorbeeld het A+O fonds Rijk, waarmee je met de Regeling loopbaanadvies eens per vijf jaar een gratis loopbaanscan kunt laten uitvoeren door een loopbaancoach.

SLIM-REGELING

Vanaf 2020 stelt de rijksoverheid via de SLIM-subsidie jaarlijks flinke bedragen beschikbaar voor leren en ontwikkelen in alle midden- en kleinbedrijven en voor grote bedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie. De werkgever kan budget aanvragen voor onder andere loopbaanadvies of het verbeteren van de vaardigheden van werknemers.

BEDRIJFSBUDGET

Veel wat grotere bedrijven hebben ook zelf geld opzijgezet om te zorgen dat hun werknemers gelukkig zijn, want dat komt de productiviteit ten goede. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven. Vraag je HR-manager, leidinggevende of directeur dus naar de mogelijkheden. Heb je last van overspannenheid of een (dreigende) burn-out, ga dan ook naar de bedrijfsarts. 

Stap 1: Doel bepalen

Loopbaanvraag bespreken en kennismaken

gratis

Stap 2: Ontdek je natuurtalent

MotivatieKompas analyse, incl. 3 gesprekken van 1,5 uur en rapport

€550*

Stap 3: Ontwikkel je natuurtalent

Coaching op maat naar behoefte, tarief per gesprek van 1 uur:

Bepalen van loopbaanmogelijkheden passend bij MotivatieKompas

Leren vergelijken MotivatieKompas met functies/beroepen/opleidingen

Maken persoonlijk actieplan 

Obstakels en belemmeringen omzetten in mogelijkheden 

€85*

Stap 4: Presenteer je natuurtalent

Coaching op maat naar behoefte, tarief per gesprek van 1 uur:

Leren maken van een kwalitatief goede CV en opzet voor een sollicitatiebrief 

Begeleiden bij netwerkactiviteiten (het in kaart brengen van een goed netwerk, het leren voeren van een goed netwerkgesprek en het leren benutten van creatieve mogelijkheden in de huidige arbeidsmarkt om passend werk te vinden) 

Het oefenen van een sollicitatie- en netwerkgesprekken  

€85*

Stap 5: Groei/ontwikkelcoaching

Coaching op maat naar behoefte, tarief per gesprek van 1 uur:

Losse coachingsgesprekken als je een vraagstuk hebt over je persoonlijke ontwikkeling op het werk.

€85*