Studiekeuzecoaching

Je weet niet welk beroep je wilt gaan uitoefenen en welke studie of opleiding je wilt gaan doen?

Of je hebt al een studie gekozen, maar je bent afgehaakt of je twijfelt

Worstelt uw zoon of dochter met dit soort vragen?

Het maken van een keuze voor een studie of beroep kan best moeilijk zijn. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden, en ook heel veel testen op het gebied van studiekeuzebegeleiding. Hoe geeft de uitkomst van de test jou richting voor het maken van keuzes?

Natuurtalent biedt ondersteuning bij het maken van de juiste studiekeuze voor jou/ voor uw zoon of dochter. Voor ons is jouw beste studiekeuze een gemotiveerde keuze!

Een traject voor studie- en beroepskeuzebegeleiding bestaat bij Natuurtalent uit de volgende stappen:

STAP 1: Ontdek jouw natuurtalent!

Om een goede keuze voor een studie of beroep te kunnen maken, maken we eerst jouw motivatiekompas. Het motivatiekompas is geen test, waar een standaardberoep uit komt dat bij jou past. Je schrijft zelf actieverhalen over activiteiten die jij goed en met plezier doet. Vanuit die actieverhalen analyseer je met behulp van een coach welke onderwerpen je interesseren, welke vaardigheden jij graag inzet, hoe je met mensen samenwerkt, welke werkomstandigheden goed bij jou passen en wat jouw drijfveer is. Deze methode zorgt ervoor dat je je bewust wordt van jouw motivatie. Je bent zelf actief aan de slag en wordt door goede vragen aangezet tot nadenken over de dingen die jij leuk vindt in studie en werk en waar jouw kracht ligt: what makes YOU move?

STAP 2: Studie- en beroepskeuzeonderzoek

Met behulp van opdrachten ga je op onderzoek uit naar geschikte studie- en beroepskeuzemogelijkheden. Vervolgens bekijken we of deze studies en beroepen bij je motivatiekompas passen.

STAP 3: Adviesgesprek (met je ouders)

In dit gesprek bespreken we de uitkomsten van het MotivatieKompas, de bijpassende studie- en beroepskeuzemogelijkheden en jouw actieplan.

De duur van een studiekeuzebegeleidingstraject is ongeveer 3-4 weken.

Kosten

Studiekeuzebegeleiding is mogelijk in kleine groepjes (max. 3 personen) of op individueel niveau.

Een individueel traject, inclusief 3 gesprekken en een rapport, kost € 450.

Bij studiekeuzebegeleiding in een kleine groep van 3 personen is het tarief € 350 (incl. BTW) per persoon.

De gesprekken vinden in principe plaats bij Natuurtalent in Middelburg. (Gedeeltelijke) online begeleiding is ook mogelijk!